Kontaktirajte nas
Ured Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
szbor.os{at}gmail.com
Uredovno radno vrijeme: prema prethodnoj najavi
Back

O nama

SKUPŠTINA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

PREDSJEDNIK

Studentski zborovi, kao Zakonom određena izborna predstavnička tijela studenata djeluju od 1997. godine te predstavljaju sve studente u sustavu visokog obrazovanja kroz tri razine predstavništva (studentski zborovi sastavnica sveučilišta, studentski zborovi sveučilišta, Hrvatski studentski zbor).

Studentski zborovi sastavnica visokih učilišta u Hrvatskoj najniža su razina studentskog predstavništva koja predstavlja studente pojedine sastavnice (fakulteta/ sveučilišnih odjela/ akademija).

Predstavnici studentskih zborova sastavnica Sveučilišta u Osijeku tvore Studentski zbor Sveučilišta koji predstavlja i zastupa interese svih studenata Sveučilišta u Osijeku.

Najviša razina studentskog predstavništva je Hrvatski studentski zbor, krovno nacionalno predstavničko tijelo svih studenata u Republici Hrvatskoj, kojeg čine predstavnici svih studentskih zborova sveučilišta u Republici Hrvatskoj te predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola.

Djelokrug rada i ovlasti razlikuju se s obzirom na tri razine studentskog predstavništva. Uloge su podijeljene s obzirom na opseg i potrebe zastupanja studentskih interesa na različitim razinama, pa tako studentski zbor sastavnice predlaže studentske predstavnike u upravljačko i druga tijela sastavnice, brine o sustavu studiranja i aktivnostima studenata te podržava projekte studenata I studentskih organizacija.

Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku predstavlja studente na razini Sveučilišta, predlaže Senatu imenovanje troje studentskih predstavnika u Senat te predlaže Senatu studente za članove ostalih tijela Sveučilišta i sveučilišnih ustanova: Odbora za statutarna i pravna pitanja, Odbora za financijsko poslovanje i proračun, Odbora za priznanja, Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za Erasmus+ program mobilnosti, Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima, Upravnog vijeća Studentskog centra u Osijeku, Upravnog vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te u Vijeće Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja.

Na nacionalnoj razini, Hrvatski studentski zbor koji predstavlja svih oko 170 000 studenata, sudjeluje, predlaže i imenuje svoje predstavnike u sva povjerenstva i radne skupine Ministarstva znanost i obrazovanja koje se osnivaju s ciljem unaprjeđivanja i funkcioniranja sustava visokog obrazovanja i studentskog standarda. Također, Hrvatski studentski zbor predlaže ili imenuje predstavnike i u tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Rektorski zbor Republike Hrvatske i ostala tijela iz sustava visokog obrazovanja i studentskog standarda na razini RH.

Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera  Osijeku trenutačno ima 29 članova, to su predstavnici 18 studentskih zborova sastavnica Sveučilišta i 9 studenata biranih u Studentski zbor Sveučilišta izravno prema područjima znanosti i umjetničkom području.

 

Studentski zbor Sveučilišta dužan je imenovati i studentskog pravobranitelja čija je uloga briga o pravilnoj primjeni propisa, zaštiti studentskih prava i ukazivanje na moguće probleme tijekom studija. Studentski pravobranitelj prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima visokog učilišta, savjetuje studente o načinu ostvarivanja prava i može sudjelovati u zaštiti njihovih prava.

Tijekom akademske godine Studentski zbor Sveučilišta organizira različite tribine i radionice, kao i zabavne sadržaje za studente, a po svom sadržaju i posjećenosti najuspješniji su Studentska roštiljada te Osječko ljeto mladih.

Službena mrežna stranica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je szos.unios.hr, a Studentski zbor Sveučilišta aktivan je i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

SKUPŠTINA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

Predstavnici područja znanosti

Studentski pravobranitelj

Borna Crnomarković

Studentski pravobranitelj
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera
u Osijeku
pravobranitelj.uniosijek@outlook.com

Mandat izabranih studentskih predstavnika u Studentskom zboru Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku traje dvije godine.

SKUPŠTINA STUDENTSKOG ZBORA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

Predstavnici studentskih zborova sastavnica
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Tajnik Studentskog zbora

Stjepan Ćurčić

Tajnik Studentskog zbora (nije član Skupštine)

szbor.os(at)gmail.com

Imate pitanje?
Javite nam se.

STATUT

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

PRAVILNIK

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku o raspodjeli za financiranje studentskih programa

PRAVILNIK

Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za provedbu studentskih izbora

Ova web stranica pohranjuje kolačiće na vašem računalu. Pravila Privatnosti