Dobrodošli na stranice Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Studentski zbor, kao Zakonom određeno izborno predstavničko tijelo studenata djeluje od 1997. godine te predstavlja sve studente u sustavu visokog obrazovanja kroz tri razine predstavništva.

Studentski zborovi sastavnica visokih učilišta u Hrvatskoj najniža su razina studentskog predstavništva koja predstavlja studente pojedine sastavnice tj. fakulteta/odjela/akademije.

Studentski zborovi sastavnica ujedinjeni su i tvore studentski zbor sveučilišta, koji predstavlja i zastupa interese svih studenata tog sveučilišta.

Najviša razina studentskog predstavništva je Hrvatski studentski zbor, krovno nacionalno predstavničko tijelo svih studenata u Republici Hrvatskoj, kojeg čine predstavnici svih studentskih zborova sveučilišta u Republici Hrvatskoj te predstavnik studenata veleučilišta i visokih škola.

Djelokrug i ovlasti rada razlikuju se s obzirom na sve tri razine studentskog predstavništva. Uloge su podijeljene s obzirom na opseg i potrebe zastupanja studentskih interesa na različitim razinama, pa tako studentski zbor sastavnice predlaže studentske predstavnike u stručno vijeće i druga tijela sastavnice, brine o studiranju i aktivnostima studenata te provodi projekte i organizira događanja za studente sastavnice.

Studentski zbor Sveučilišta u Osijeku predstavlja studente na razini Sveučilišta, predlaže Senatu imenovanje 5 studentskih predstavnika u Senat i sveučilišni Savjet te predlaže Senatu studente za članove u ostalim odborima, povjerenstvima i tijelima Sveučilišta i sveučilišnih ustanova: Odbora za statutarna i pravna pitanja, Odbora za financijsko poslovanje i proračun, Odbora za priznanja, Odbora za šport, tjelesnu i zdravstvenu kulturu, Odbora za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete visokog obrazovanja, Etičkog povjerenstva, Povjerenstva za Erasmus+ program mobilnosti, Povjerenstva za dodjelu studentskih stipendija i potpora redovitim studentima, upravna vijeća studentskih centara u Osijeku i Slavonskom Brodu, uprava vijeća Gradske i sveučilišne knjižnice Osijek te u Vijeće Centra za unaprjeđenje i osiguranje kvalitete visokoga obrazovanja.

Na nacionalnoj razini, Hrvatski studentski zbor koji predstavlja svih oko 170 000 studenata, sudjeluje, predlaže i imenuje svoje predstavnike u sva povjerenstva i radne skupine Ministarstva znanost i obrazovanja koje se osnivaju s ciljem unaprjeđivanja i funkcioniranja sustava visokog obrazovanja i studentskog standarda. Također, Hrvatski studentski zbor predlaže ili imenuje predstavnike i u tijela Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Rektorski zbor Republike Hrvatske i ostala tijela iz sustava visokog obrazovanja i studentskog standarda na razini RH.