Rektor Sveučilišta raspisao studentske izbore

Poštovane kolegice i kolege studenti,

svake dvije godine raspisuju se i održavaju studentski izbori na razini Sveučilišta i sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na kojima studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera biraju studentske predstavnike na razdoblje od dvije godine.

Rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku prof. dr. sc. Vlado Guberac donio je Odluku o raspisivanju studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku , a koji izbori će se održati na biračkim mjestima znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i to u četvrtak 6. lipnja 2019. godine u vremenu od 7.00 do 19.00h.

Pravo glasa na studentskim izborima imaju svi studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pravo kandidature svi studenti koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN 71/07) i uvjete propisane Pravilnikom za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i studentski zbor znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (2019). Svi potrebni obrasci nalaze se na web stranici Sveučilišta, a Pravilnik i Odluke možete pronaći pod rubrikom „Dokumenti“.