Preliminarni rezultati Natječaja za studentske programe u 2020.

Nakon administrativne provjere pristiglih projekata i ocjenjivanja sukladno kriterijima propisanih Pravilnikom i Natječajem objavljujemo preliminarne rezultate.

Žalbeni rok traje od utorka 12. svibnja do 19. svibnja 2020. , a svoje žalbe možete poslati na e-mail szbor.os@gmail.com.

Nakon proteka žalbenog roka, konačne rezultate Skupština Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku uputit će Senatu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na usvajanje.

Vaš Studentski zbor