Podnošenje izvještaja o realiziranim projektima u 2018.

Poštovane kolegice i kolege,

dana 12. rujna 2018. godine pod rubrikom Natječaji, nazivom "Obrazac izvještaja SZ-3 2018" objavili smo obrazac izvještaja koji moraju podnijeti svi prijavitelji projekata na Natječaj za studentske programe u 2018. godini. Svi oni koji su već ranije proveli projekte imaju obvezu izvještaje dostaviti zaključno s 15. listopadom 2018. godine na e-mail szbor.os@gmail.com.

Oni koji će projekte tek provesti imaju obvezu dostaviti izvještaj u roku od 30 dana od dana završetka projekta.

Svu dokumentaciju potrebno je staviti u jedan PDF dokument i spremiti ga pod nazivom 2018_izvještaj_skraćeni naziv prijavitelja_naziv projekta. (Primjer: 2018_izvještaj_SZOS_Studentska roštiljada).

Napominjemo kako svi projekti moraju biti realizirani do kraja kalendarske godine.