Odjel za kulturologiju: Dani otvorenih vrata

Odjel za kulturologiju je po prvi put, 18. i 19. svibnja 2015. organizirao Dane otvorenih vrata. Tom se prigodom ujedno obilježavao i rođendan Odjela koji je ustrojen prije 5 godina, 17. svibnja 2010. Program Dana otvorenih vrata zamišljen je kako bi široj javnosti predstavio svoj interdisciplinarni studijski program i sve druge aktivnosti i projekte Odjela. Središnji događaj ove godine u okviru manifestacije Dana otvorenih vrata Odjela za kulturologiju bio je međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike – europski realiteti koji je posvećen 200. obljetnici rođenja Josipa Jurja Strossmayera.

Odjel za kulturologiju: Dani otvorenih vrata

Međunarodni interdisciplinarni znanstveni skup održan je u suradnji Odjela za kulturologiju, Umjetničke akademije u Osijeku (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Filozofskog fakulteta u Pečuhu, Instituta za slavistiku, katedre za kroatistiku (Sveučilište u Pečuhu) i Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar iz Zagreba.
Ovaj znanstveni skup pozivao je na ponovno čitanje historiografskog, politološkog i u najširem smislu kulturološkog djelovanja Josipa Jurja Strossmayera (1815.-1905.) te uopće na kritičko promišljanje problema kulturnih, obrazovnih i umjetničkih politika danas. Zbog širokog spektra tema koje je Strossmayer otvarao, njegovim se tragom moguće upustiti u redefiniranje nekih ključnih kulturnih, prosvjetnih, gospodarskih i političkih pitanja.

Teme skupasu bile:

  • Strossmayer i crkvena povijest, Strossmayerov europski interkulturalni ekumenizam
  • Rodna politika obrazovanja žena i Josip Juraj Strossmayer
  • Povijesne, političke i kulturne reprezentacije Josipa Jurja Strossmayera
  • Strossmayer kao pokrovitelj kulture i umjetnosti
  • Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike
  • Znanost, obrazovanje i društveni razvoj
  • Odnos religije i države danas