Koordinacijski sastanak s pravobraniteljima sastavnica

Na poziv potpredsjednika za nastavu i studente Matije Fenricha u Uredu studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 11.12.2017. godine održan je prvi u nizu koordinacijskih sastanaka s pravobraniteljima na sastavnicama Sveučilišta.

Cilj ovih sastanaka jest informirati i educirati pravobranitelje na sastavnicama Sveučilišta kako bi bili spremni reagirati na sve oblike kršenja prava studenata.

Vrlo često studenti različitih sastavnica susreću se sa sličnim problemima. Najčešće upite koje dobijamo su pitanja prava na polaganje ispita pred povjerenstvima, prava izbora profesora pred kojim će odgovarati, pravo uvida u ispit, pitanja priznavanja ispita, stoga ćemo kroz zajedničke radne sastanke svih pravobranitelja pokušati poboljšati protok informacija i pospješiti rješavanje spornih situacija na svim sastavnicama. Krajnji cilj jest ujednačiti primjenu propisa, kako zakona, tako i statuta i pravilnika o studijima i studiranju kako bi svaki student Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku bio na jednak način tretiran pred tijelima sastavnica.

Također, jedna od ideja jest i napraviti repozitorij slučajeva koji su se pojavljivali na sastavnicama i koji su (ne)uspješno rješeni, kako bi studenti na drugim sastavnicama imali uvid u praksu.

U konačnici, kada utvrdimo sporna pitanja, sve navedeno trebalo bi rezultirati izmjenama Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.