Konstituirajuća sjednica novog saziva Skupštine SZOS

Konstituirajuća sjednica Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održana je u petak, 25. listopada 2019. godine u vijećnici Studentskog zbora Sveučilišta. Uz izabrane studentske predstavnike sjednici su nazočili prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te prof. dr. sc. Dražan Kozak, prorektor za nastavu i studente. Za predsjednika Studenskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku jednoglasnom odlukom izabran je Fran Ivan Škorić, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku. U Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao predstavnici studenata iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija imenovani su Luka Jurčević, student Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Luka Kurtović, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Fran Ivan Škorić također je član Senata Sveučilišta kao predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta, a iz redova studenata poslijediplomskih studija u Senat Sveučilišta izabrani su Milan Opačak i Nikola Volarić. Studentski predstavnik u Sveučilišnom savjetu bit će Stjepan Posavec, student Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. Studentski predstavnici koji čine Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (po sastavnicama i područjima) su: 1. Laura Devčić, EFOS 2. Matea Tomašević, PRAVOS 3. Stjepan Posavec, FERIT 4. Luka Elez, GrAFOS 5. Lucija Rudež, SFSB 6. Petra Pantalon, FDMZ 7. Marta Bolješić, MEFOS 8. Antonia Petrić, FAZOS 9. Patricija Pernar, PTFOS 10. Katarina Ešegović, FFOS 11. Ivana Žavcar, KBF 12. Lovro Mihajlović, Odjel za biologiju 13. Matej Lučić, Odjel za fiziku 14. Valentina Novački, Odjel za kemiju 15. Antonio Jovanović, Odjel za matematiku 16. Tomas Tadić, FOOZOS 17. Josip Pratnemer, AUK 18. Fran Ivan Škorić, Društvene znanosti, EFOS 19. Luka Jurčević, društvene znanosti, EFOS 20. Luka Kurtović, tehničke znanosti, FERIT 21. Ante Grabić, tehničke znanosti, GrAFOS 22. Ivan Bilandžija, biomedicina i zdravstvo, FDMZ 23. Ivan Strinić, biotehničke znanosti, FAZOS 24. Sara Ćavar, humanističke znanosti, FFOS 25. Marko Grozdanić, prirodne znanosti, Odjel za matematiku 26. Melita Lucić, interdisciplinarno područje, AUK 27. Milan Opačak, poslijediplomski studij, FERIT 28. Nikola Volarić, poslijediplomski studij, MEFOS 29. Romana Ćosić, poslijediplomski studij, PRAVOS