Konačni rezultati Natječaja za studentske programe 2019.

Nakon provedenog žalbenog postupka, Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku usvojio je rezultate Natječaja za studentske programe u 2019. godini čime su oni postali konačni. Konačne rezultate možete pronaći na linku.

Studentskim zborovima sastavnica i studentskim udrugama koje su ostvarile pravo na sufinanciranje projekata na Natječaju 2019. izvršena je uplata novčanih sredstava (za projekte studentskih zborova sastavnica - na račune sastavnica Sveučilišta te na račune udruga - za projekte studentskih udruga). Studenti pojedinci sredstva će moći koristiti prema naknadnim uputama računovodstva Sveučilišta.

Čestitamo svima koji su ostvarili pravo na sredstva iz Natječaja te Vam želimo puno sreće i uspjeha u realizaciji projekata. Vaš Studentski zbor