3. redovna sjednica Skupštine SZOS

Na trećoj redovnoj sjednici Skupštine Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koja je održana 15. siječnja 2018. godine u 18:00h odlučivalo se o prijedlogu plana financiranja Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je upućen na daljnje postupanje Senatu Sveučilišta. Uz navedeno na prijedlog pravobraniteljice Marine Čović za zamjenicu pravobraniteljice izabrana je kolegica Petra Medač s Medicinskog fakulteta. Na sjednici se raspravljalo o komentarima na Prijedlog pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Sveučilišta koji su zaprimljeni tijekom javne rasprave, prijedlog izmjena i dopuna bit će upućen Odboru za statutarna i pravna pitanja Sveučilišta.

Potpredsjednik za nastavu i studente Ivan Šarić Skupštini je prezentirao rezultate provedene studentske ankete vezano za potencijalne projekte u organizaciji SZOS-a. Najveći interes anketirani studenti iskazali su za sudjelovanje u edukativnim i zabavnim aktivnostima. Top tri edukacije za koje su glasali su (1) edukacija o pisanju projekata za EU fondove, (2) trening javnog nastupa (komunikacija i govorništvo) te (3) edukacije o samozapošljavanju i zapošljavanju. Zabavni sadržaji koji studente najviše zanimaju su koncerti, putovanja i kino projekcije. Od sportskih sadržaja najviše interesa pokazano je za fitness, teretanu i tečaj standardih plesova. Umjetnički sadržaji koje studenti žele su predstave i različite radionice. O provedbi projekata obavještavat ćemo sve zainteresirane putem facebook stranice Studentskog zbora.

Predstavnik studenata s Odjela za kulturologiju, kolega Filip Živaljić uputio je Skupštinu u problematiku spajanja Odjela za kulturologiju i Umjetničke akademije u Osijeku i zatražio podršku prilikom pribavljanja svih relevantnih informacija kako bismo svi zajedno mogli djelovati u interesu studenata.

Sjednica je zaključena u 19:20h.