Studentski zbor

Studentski zbor je zakonom određeno studentsko izborno predstavničko tijelo koje štiti interese studenta, sudjeluje u odlučivanju u Senatu i stručnim vijećima znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i predstavlja studente u sustavu visokog obrazovanja.

Glavni cilj Studentskog zbora je briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa te da svaki student bude zadovoljan svojim studiranjem

Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u novom sazivu konstituiran je 12. prosinca 2012. godine te broji 26 članova. Od navedenih 26 članova, 9 članova izabrano je izravno na sveučilišnoj listi, a 17 je predstavnika podružnica sa sastavnica Sveučilišta. Uz Sveučilišni Studentski zbor, svaka sastavnica Sveučilišta također ima svoj Studentski zbor. Studentski zbor je tu zbog studenata, kako bi im pomogao pri  studiranju, u omogućavanju ostvarivanja njihovih prava. Glavni cilj Studentskog zbora je briga o kvaliteti života studenata, a posebice o kvaliteti studijskog procesa te da svaki student bude zadovoljan svojim studiranjem jer ipak, Studentski zbor je predstavničko tijelo studenata i odgovoran je studentima koji su ga izabrali.